THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Dự án đầu tư của doanh nghiệp có thể bị Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong các trường hợp sau:

1) Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;

2) Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;

3) Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

4) Dự án đầu tư bị Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động trong các trường hợp sau đây:

   a) Để bảo vệ di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của Luật di sản văn hóa;

   b) Để khắc phục vi phạm môi trường theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản lý về môi trường;

   c) Để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản lý về lao động;

   d) Theo quyết định, bản án của Tòa án, Trọng tài;

   đ) Nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng tiếp tục vi phạm.

5) Dự án đầu tư bị Thủ tướng Chính phủ quyết định ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp việc thực hiện dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

6) Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư;

7) Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư

8) Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định (tổng thời gian giãn tiến độ đầu tư của dự án không quá 24 tháng, trừ trường hợp bất khả kháng);

9) Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.

Mọi quan tâm và vướng mắc của quý khách có thể trao đổi trực tiếp với chuyên viên của Công ty qua số máy tổng đài: 0823315158 hoặc gửi về địa chỉ email: Vndralawfirm@gmail.com

Bình luận

Bài viết liên quan

zalo