GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì thời hạn dự án đều được ấn định bởi mốc thời gian nhất định kể từ ngày được cấp. Tùy từng dự án, thời hạn của mỗi dự án được ghi nhận cụ thể trên cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của mỗi công ty là khác nhau. Do đó, khi sắp hết hạn thời hạn hoạt động dự án, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Công ty nên tiến hành thực hiện thủ tục gia hạn giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi dự án hết thời hạn được cấp phép khoảng 03 - 04 tháng.

Hồ sơ thực hiện thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

2. Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh thời hạn dự án đầu tư (Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật);

3. Đề xuất dự án đầu tư.

4. Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư/Gia hạn dự án đầu tư;

5. 01 bản sao Báo cáo tài chính kiểm toán 02 năm gần nhất tính đến thời điểm gia hạn;

6. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp (đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư); Hoặc Bản sao Quyết định chủ trương đầu tư và các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh đã cấp (nếu có) (Đối với trường hợp dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư);

7. Văn bản ủy quyền trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

8. 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Doanh nghiệp;

9. 01 Bản công chứng mã số thuế đối với doanh nghiệp chưa cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Mọi quan tâm và vướng mắc của quý khách có thể trao đổi trực tiếp với chuyên viên của Công ty qua số máy tổng đài: 0823315158 hoặc gửi về địa chỉ email: Vndralawfirm@gmail.com

Bình luận

Bài viết liên quan

zalo