Chuyên mục: Tư vấn pháp luật thường xuyên



Một Số Quy Định Mới Về Đăng Ký Doanh Nghiệp
Một Số Quy Định Mới Về Đăng Ký Doanh Nghiệp

Ngày 23/08/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP (“Nghị Định 108”) về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP (“Nghị Định 78”) về đăng ký doanh



Điều kiện kinh doanh bất động sản
Điều kiện kinh doanh bất động sản

Hiện nay, thị trường bất động sản đang rất sôi động và ngày càng phát triển, chiếm vai trò quan trọng chi phối nền kinh tế. Nhằm giúp các nhà đầu tư có thể tham gia vào



Tất cả có 6 kết quả.

zalo