Chuyên mục: Tranh chấp đất đai
Tranh chấp lối đi và cách giải quyết
Tranh chấp lối đi và cách giải quyết

Thửa đất của tôi gần thửa đất của bà A, cả hai thửa đất đều được mua bán thông qua đấu giá, thửa đất của tôi mua đấu giá của Ngân hàng, thửa đất của bà A được mua thông qua


Tất cả có 8 kết quả.

zalo