Chuyên mục: Sở hữu trí tuệ

QUYỀN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
QUYỀN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. - Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau có


QUYỀN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ
QUYỀN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. - Tổ chức, cá nhân đáp ứng các


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

I. Trình tự thực hiện Bước 1: Tiếp nhận đơn Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí MinhTHỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. I. Trình tự thực hiện - Bước 1: Tiếp nhận đơn Đơn đăng ký có


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

 I. Trình tự thực hiện Bước 1: Tiếp nhận đơn Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ


Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

I. CÁCH THỨC THỰC HIỆN Bước 1: Tiếp nhận đơn Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí MinhTất cả có 11 kết quả.

zalo