Chuyên mục: Hôn nhân gia đình

CHIA TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRƯỚC HÔN NHÂN
CHIA TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRƯỚC HÔN NHÂN

Trước khi kết hôn tôi và vợ tôi có đứng tên mua chung một miếng đất vào năm 2004: Vợ tôi bỏ ra 50 triệu, tôi bỏ ra 93 triệu. - Sau đó năm 2007 chúng tôi xâyThủ tục đăng ký lại kết hôn
Thủ tục đăng ký lại kết hôn

Người có yêu cầu đăng ký lại kết hôn nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký kết hôn trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu cư trú.Tất cả có 4 kết quả.

zalo