Bài viết mới nhất
HỒ SƠ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM...

Toàn bộ hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện của thương nh&ac...

GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi được cấp Gi...

ĐIỀU CHỈNH MỤC TIÊU THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy c...

THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Dự án đầu tư của doanh nghiệp có thể bị Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu t...

ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài sau khi thành l...

NGÀNH NGHỀ CẦM ĐẦU TƯ KINH DOANH

Theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2014 và biểu cam kết khi Việt Nam gia nhập WTO khi t...

đọc nhiều
GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ...

ĐIỀU CHỈNH MỤC TIÊU THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
ĐIỀU CHỈNH MỤC TIÊU THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, khi tiến ...

THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Dự án đầu tư của doanh nghiệp có thể bị Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong các trường hợp sau: 1) Nhà đầu tư...

zalo